Om de eisen en wensen van uw bouwplan duidelijk te maken naar de partijen die moeten oordelen of uw plan kan worden toegestaan en de partijen welke het bouwwerk zullen gaan maken dient het plan uitgewerkt te worden in tekeningen, berekeningen en teksten.
Wipmolen 7  1703NL  Heerhugowaard  072-5743730                      Copyright © by "bouwplanadviesbureau Paauw"  website gemaakt door Website styling www.website-styling.nl
Bouwplanadviesbureau Paauw kan de uitwerking van uw plan geheel verzorgen:
Ontwerptekeningen
Bestekstekeningen
Uitvoeringstekeningen
Detailtekeningen
Verkooptekeningen
Splitsingstekeningen
Milieuvergunningstekeningen
Technische omschrijving
Veiligheids- en gezondheidsplan
Oppervlakteberekeningen
Ventilatieberekening
Daglichtberekening
Bouwkostencalculatie
Planning
De veelal benodigde constructieve uitwerkingen worden in samenwerking met een constructeur gemaakt.

In enkele gevallen kunnen complexe, specialistische, berekeningen worden verlangd voor uw gebouw. Ook kan het zijn dat met een berekening een aantal bouwkundige eisen op een alternatieve wijze kunnen worden gerealiseerd waarmee forse besparingen op de bouwkosten gemaakt kunnen worden. Hiervoor heeft Bouwplanadviesbureau Paauw een grote samenwerking met tal van specialisten zodat de gehele uitwerking van het bouwplan op elkaar afgestemd kan blijven.